Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów sądowych obejmujące pełne spectrum dziedzin prawa i rodzajów postępowań. Naszym celem jest uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia na możliwie wczesnym etapie postępowania.

Wspomagamy także Klientów w zarządzaniu sprawami spornymi również na etapie przedsądowym, celem efektywnego minimalizowania ryzyka prawnego oraz optymalizacji związanych z tym kosztów.

Każdej prowadzonej sprawie poświęcamy maksimum uwagi, a naszych klientów na bieżąco informujemy o przebiegu postępowań.

Prowadzone przez nas postępowania sądowe dotyczą w szczególności:
  • spraw gospodarczych
  • spraw cywilnych
  • spraw z zakresu prawa pracy
  • spraw administracyjnych