Zapewniamy wsparcie w zakresie prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych nałożonych zarówno na osoby zagraniczne uzyskujące dochody w Polsce, jak również na przedsiębiorców dokonujących wypłaty wynagrodzeń na rzecz osób zagranicznych.

Kwestia opodatkowania dochodów osób zagranicznych jest złożona, ponieważ analizie należy poddać nie tylko przepisy polskie, ale także międzynarodowe (w tym odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte między Polską i danym krajem) . Dodatkowym utrudnieniem są często zmieniające się przepisy i praktyka orzecznicza, co powoduje, że poprawne rozliczanie podatku PIT oraz świadczeń ZUS wymaga stałego monitorowania legislacji i aktualizowania wiedzy.

Usługi w tym zakresie obejmują:
  • kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeniowych,
  • uzyskiwanie zezwoleń na pracę i kart czasowego pobytu w Polsce,
  • przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia i innych kontraktów.