Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO) zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych będzie wiązać się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorstwa kary finansowej do 20.000.000 euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Oferujemy wsparcie w spełnieniu obowiązków, które nakłada Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Nasze usługi obejmują w szczególności:
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych
  • doradztwo w przedmiocie zarządzania danymi osobowymi
  • rejestracja zbiorów danych osobowych