Celem usługi jest kompleksowe wsparcie klientów w zakresie generowania oraz weryfikacji prawidłowego i kompletnego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej zawierający informacje o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres.

Jednolity Plik Kontrolny stanowi nową - rewolucyjną metodę prowadzenia kontroli podatkowych. Pozwala organom podatkowym na uzyskiwanie danych z ksiąg podatkowych w zupełnie nowej jakości, umożliwiając identyfikację nieprawidłowości podatkowych w bardzo szerokim zakresie w bardzo krótkim okresie czasu. Dlatego też niezmiernie istotne jest, aby każdy przedsiębiorca był gotowy do kontroli podatkowych prowadzonych przez organ podatkowy w oparciu o Jednolity Plik Kontrolny.

Kto składa JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.
Eksperci ctc-group dysponują wiedzą i narzędziami niezbędnymi do udzielenia wsparcia w tym zakresie. W przypadku pytań prosimy o kontakt.