Poziom ryzyka podatkowego planowanych transakcji ma niewątpliwy wpływ na podjęcie określonych decyzji biznesowych. Doradcy podatkowi z CTC-Group wspomagają podatników w zakresie minimalizacji ryzyka podważenia przez organy podatkowe zastosowanych bądź planowanych rozwiązań.

Zakres usług w obszarze interpretacji indywidualnych obejmuje:
  • przygotowanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego
  • nadzór nad procesem wydawania interpretacji w celu uzyskania możliwie najszybszej satysfakcjonującej odpowiedzi
  • występowanie z wnioskiem do GUS o wydanie opinii interpretacyjnej w zakresie klasyfikacji statystycznej