Dynamiczne zmieniające się przepisy oraz sytuacja rynkowa sprawiają, że na każdym etapie działalności podmiotów gospodarczych istotne jest wsparcie doradcy prawnego posiadającego odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a także biznesowe podejście do klienta i jego potrzeb.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej, począwszy od ich tworzenia, poprzez bieżącą, kompleksową obsługę prawną.

Nasze usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa spółek i obsługi korporacyjnej obejmują w szczególności:
  • zakładanie spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, wsparcie w wyborze optymalnej z prawnego i podatkowego punktu widzenia formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce
  • opracowywanie projektów umów (aktów założycielskich) i statutów spółek
  • przygotowywanie/opiniowanie projektów umów wspólników oraz negocjowanie tych umów w imieniu klientów
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa spółek handlowych