Kapitał ludzki jest jednym z podstawowych czynników decydujących o sukcesie firmy. Znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy oraz projektowanych zmian ma istotne znaczenie dla prawidłowego kształtowania stosunków prawnych z pracownikami.

Oferujemy doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy na każdym etapie działalności firmy.

Nasze usługi obejmują w szczególności:
  • kompleksową pomoc w zakresie tworzenia i modyfikacji zapisów wszelkiego rodzaju umów o pracę, umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menedżerskich
  • udzielanie porad dotyczących zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników
  • wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców
  • reprezentowanie naszych klientów w postępowaniach sądowych związanych z prawem pracy
  • reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Śledzimy na bieżąco projektowane zmiany w prawie, dzięki czemu możemy z wyprzedzeniem informować jak nowe przepisy wpłyną na codzienne stosowanie ich w działalności każdego przedsiębiorcy.