Bieżące doradztwo podatkowe to odpowiedź na codzienne wyzwania przed jakimi stają przedsiębiorcy.

Naszym celem jest wspomaganie przedsiębiorców w zakresie skutków podatkowych bieżących oraz planowanych działań biznesowych.

Na bieżąco monitorujemy zmieniające się przepisy prawa w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich oraz interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych, co pozwala nam szybko i skutecznie doradzać klientom w zakresie bieżącego dostosowywania rozliczeń.

W zależności od oczekiwań klienta bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest w formie:
  • pisemnych opinii podatkowych, w ramach których dokonujemy kompleksowej analizy skutków podatkowych określonych zdarzeń gospodarczych, istniejących bądź planowanych transakcji handlowych, zawieranych umów,
  • konsultacji ustnych, w trakcie których klient ma szansę rozwiązania wielu wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych w praktyce,
  • konsultacji telefonicznych w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta,
  • konsultacji e-mailowych.

Problematyka wchodząca w zakres usług bieżącego doradztwa podatkowego obejmuje wszelkie zagadnienia prawnopodatkowe naszych Klientów.