Rozumiemy, że księgowość to coś więcej niż koncentracja wyłącznie na liczbach, dlatego jako Doradcy Podatkowi wskazujemy możliwe kierunki rozwoju biznesu każdego Klienta.

Bieżąca obsługa księgowa obejmuje:
  • Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego,
  • Kontrola zgodności wystawianych faktur z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji zaliczek oraz rocznych zeznań podatku dochodowego,
  • sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE,
  • przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT,
  • kontakt z organami podatkowymi, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji oraz wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.
Sprawozdawczość:
  • Sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnych z polskimi oraz z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
  • Przygotowywanie raportowania dla organów państwowych (GUS, NBP).