Klientom oferujemy kompleksowe usługi umożliwiające sprawną realizację zadań w obszarze płacowo-kadrowym oraz pełne bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam danych.

Usługi obejmują w szczególności:

  • Rejestrację pracodawcy i pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • obliczanie i sporządzanie list płac,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie),
  • przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło,
  • prowadzenie (zgodnie z wymogami kodeksu pracy) akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych,
  • kontakt z ZUS i organami podatkowymi, w tym wsparcie podczas kontroli podatkowych, ZUS i PIP.