W ramach doradztwa podatkowego, proponujemy swoim przyszłym klientom, przeprowadzenie w ich firmie audytu podatkowego.

Celem takich działań jest sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się podatników z ich obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, zidentyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego, a także przedstawienie sposobów skorygowania tych nieprawidłowości.

Rezultatem przeprowadzonego przez nas audytu podatkowego jest również zaproponowanie nowych rozwiązań, które będą efektywniejsze podatkowo niż te stosowane dotąd przez podatnika. To z kolei prowadzi do stworzenia podstaw do podejmowania przez podatników efektywnych decyzji gospodarczych.