Przejdź do treści

Dlaczego warto wybrać Doradcę Podatkowego?

  • Zawód zaufania publicznego. Doradca podatkowy działa w interesie podatników, zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem. Samorząd sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
  • Gwarancja profesjonalizmu. Formalną gwarancję profesjonalizmu usług świadczonych przez doradców podatkowych stanowią obowiązki: stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zachowania tajemnicy zawodowej, przestrzegania zasad etyki zawodowej.
  • Wysokie kwalifikacje. Na listę doradców wpisywane są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które zdały egzamin państwowy i odbyły praktykę zawodową. Doradca podatkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia zawodowego, a samorząd weryfikuje wywiązywanie się z tego obowiązku.
  • Optymalizacja podatkowa. Optymalizacja należności publicznoprawnych w zgodzie z obowiązującym prawem, jaką zapewnia współpraca z Doradcą Podatkowym, pozwala przedsiębiorcom skupić się na prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Tajemnica zawodowa. Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie – trwa także po wygaśnięciu umowy z klientem.
  • Partner biznesowy. Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe wymagają specjalistycznej, aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu pozwala na uzyskanie profesjonalnego wsparcia przy prowadzeniu własnego biznesu.
  • Poczucie bezpieczeństwa. Jedną z najważniejszych korzyści wynikających ze współpracy z doradcą podatkowym jest poczucie bezpieczeństwa w obliczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych. Pomoc doradcy podatkowego legitymującego się wysokim poziomem wiedzy i bogatym doświadczeniem zawodowym jest nie do przecenienia. Doradca Podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Zobacz także: Radca Prawny Wrocław