Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą mieli obowiązek wysyłać elektronicznie JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, a od 1 lipca 2018 r. również pozostałe struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organu podatkowego m.in. dane z magazynów, wyciągów bankowych, faktur.

Co to jest JPK?

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Organy podatkowe dokonują weryfikacji otrzymywanych plików JPK z wykorzystaniem narzędzi analitycznych umożliwiających objęcie kontrolą znacznie większą liczbę przedsiębiorców niż dotychczasowo.

Pliki JPK są analizowane na dwóch poziomach. Jeden to kompleksowa, w pełni zautomatyzowana analiza wszystkich podatników, która odbywa się w Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej. Drugi rodzaj analizy wynika z możliwości pobrania plików JPK przez poszczególne urzędy skarbowe w całym kraju. Jeśli na tej podstawie urząd dojdzie do wniosku, że istnieją niezgodności między deklaracją VAT a ewidencją podatnika, albo między ewidencjami kontrahentów, to wszczyna czynności sprawdzające. Tym samym przedsiębiorcy powinni jeszcze uważniej sprawdzać przed wysyłką pliki JPK.

W CTC-group wspieramy naszych klientów w wypełnianiu obowiązków związanych z JPK. Zapraszamy do kontaktu.