W przypadku zakupów od kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez taki podmiot. Dodatkowo, od stycznia 2017 r. grozi dodatkowa sankcja z tytułu nieuprawnionego zawyżenia podatku do odliczenia.

Klikając w link  https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ można sprawdzić czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  1. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  2. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  3. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa daje możliwość wydruku komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Sprawdzenie statusu kontrahenta pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualnymi zarzutami o udział w wyłudzeniu podatku VAT i brak należytej staranności w weryfikacji kontrahentów.