Przejdź do treści

TAX Blog

Znana jest już kolejna zmiana ustaw podatkowych, mająca na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Zgodnie z projektem, poniesiony wydatek na nabycie towarów, czy usług, będzie można ująć…
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą mieli obowiązek wysyłać elektronicznie JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, a od 1 lipca 2018 r. również pozostałe struktury Jednolitego…
W przypadku zakupów od kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez taki podmiot. Dodatkowo, od…